Games, Word

Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới 10.1 (MOD, Unlimited Money)

Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới APK (MOD, Unlimited Money) Latest version Download for android

Download latest version Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới v4.1 (MOD, Money/Coin) Android 2020 Apk for Free for Android Full version and Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới Apk + Mod available here and you can also download it.

Many times we don’t have access to play store or there are some apps which are not available in play store hence all those apps are made available here. So If you want to download (Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới) MOD Apk you can access our site where almost all free Apk is available.

Game Name : Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới
Game rating / Vote : 10.0 / 1425
MOD Offered By : Apkiu
Latest Updated : 2020-06-26
Installs : 10,000+
Category : Word
Requirement : Android 4.1+
Playstore Link : com.osinpro.doantenbaihat
MOD file Size : 45.7 MB

Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới Screenshots:

Đoán Tên Bài Hát Pro - Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới 4.1 screenshots 1

Download MOD APK

Whats New?

  • Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới Update full game
  • Added New version
  • Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới MOD version link added
  • MOD mirror link alos added
  • Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới (MOD, Unlimited money/coins)

Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc Mới description: 🎙Đoán Tên Bài Hát Pro – Câu Đố Trò Chơi Âm Nhạc là Game Offline, Game Vui thuộc thể loại đoán chữ của năm 2019

Đây là bản Pro với những điểm mới so với bản cũ:
– 300 levels
– Lời Bài Hát bằng Tiếng Việt có dấu
– Bỏ Banner quảng cáo thay bằng quảng cáo video giảm bớt sự khó chịu khi chơi.
– Thêm một chú bé trò chuyện với bạn rất vui nhộn.
Cuộc sống chúng ta không thể thiếu những bài hát, thiếu âm nhạc vì đó là thức ăn tinh thần giúp cuộc sống thêm vui thêm tích cực. Hẳn ít nhiều bạn sẽ nhớ tên những bài hát mà bạn yêu thích, thậm chí trở thành fan của một hoặc nhiều ca sĩ.

Đoán Tên Bài Hát chính là một game offline hay dành cho những người sành âm nhạc, là trò chơi âm nhạc dưới dạng câu đố cực hot trong năm 2019

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một hình ảnh kèm theo một hash tag và nhiệm vụ của bạn là chọn những chữ cái để sắp thành tên của bài hát đó.

Hoàn thành mỗi câu đố sẽ mang về cho bạn phần thưởng là 50 coin.

Khi gặp khó khăn bạn có thể sử dụng trợ giúp gợi ý một chữ cái hoặc bỏ đi một chữ cái trong số các chữ cái đã chọn sai. Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ nhờ bạn bè, người thân trả lời. Biết đâu trong số họ có người đã từng nghe bài hát hoặc là fan của ca sĩ hát bài đó. Mỗi người có một sở thích âm nhạc riêng mà.

Đây là game vui dành cho gia đình cùng chơi. Trong gia đình mỗi người một lứa tuổi sẽ nghe những bài hát, thể loại âm nhạc khác nhau hỗ trợ cho nhau vượt qua thật nhiều câu đố.

Trò chơi thư giãn nhẹ nhàng không quá đánh đố và hoàn toàn miễn phí.
Trò chơi có sử dụng một số hình ảnh miễn phí từ https://www.freepik.com/

🎙Speak Name of Pro Songs – Puzzle Game of Music is Offline Game, 2019 Fun Game of Word Guessing Type

This is the Pro version with new points compared to the old version:
 – 300 levels
 – Vietnamese lyrics are marked
 – Remove Banner ads instead of video ads to reduce discomfort when playing.
– Add a boy to chat with you very funny.
Our lives cannot be missing songs , missing music because it is a spiritual food that makes life more enjoyable. You probably will remember the names of your favorite songs, even become a fan of one or more singers.

Guess the Song Name is a good offline game for music connoisseurs, a music game in the form of super hot puzzles in the year 2019 < / b>

We will provide you with an image with a hash tag and your task is to select the letters to be about the name of the song .

Completing each puzzle will give you a 50 coin reward.

When in trouble you can use help suggest a letter or remove one of the wrongly selected letters. Or you can share it with friends and relatives to answer. Maybe some of them have heard the song or been a fan of the singer singing that song. Everyone has a particular musical hobby.

This is a fun game for families to play with. In the family each person will listen to songs, different music genres to help each other overcome many puzzles.

Gentle relaxation game is not too addictive and completely free.
The game uses some free images from https://www.freepik.com/

Sửa lỗi bài hát thứ 127

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *